Naše stránky se stále upravují. Některé animace se nemusejí shodovat s textem.
 • Vaše jméno (povinné)

  Váš e-mail (povinné)

  Předmět

  Zpráva

Projektové řízení

Nejdůležitější částí projektu je jeho naplánování. Bez detailní rozvahy a HMG projektu se vždy vystavujeme reálnému riziku, ať už by se mělo jednat o totální kolaps, výrazné navýšení nákladů na projekt v průběhu realizace, či nesplnění zadaného termínu – vždy se jedná o neúspěch. Za drtivou většinu těchto neúspěchů může podcenění přípravy projektu před jeho samotným zahájením.
Nabízíme komplexní služby při zavádění nového produktu či zavádění rozšířené výroby v podobě instalace nové výrobní technologie či celé linky. Jedná se o specifikaci výrobku, vývoj prototypu, výrobu prototypu, certifikaci produktu, optimalizaci konstrukce pro sériovou výrobu, zavedení sériové výroby. Po celou dobu realizace projektu jste pravidelně informováni o aktuálním stavu, případně máte možnost rozhodnout o změně.
 

V tomto oboru se zabýváme:

Projektovým managementem
• Naplánujeme váš projekt
• Dohlédneme na jeho hladký průběh
 
Návrhy pracovišť a jejich vybaveností (ve 2D, nebo ve 3D)
• Stanovení požadavků na druh práce a výkonnost pracoviště
• Návrh variant pracoviště
• Ekonomické zhodnocení variant
• Layout a soupiska zařízení zvolené varianty
• Konstrukční řešení pracoviště
• Realizace
 
Zhotovení layoutu stávající výroby (ve 2D, nebo ve 3D)
• Optimalizace rozmístění strojů
• Návrh toku materiálu výrobou

Projektové řízení: řízení projektů

 

Nejdůležitější částí projektu je jeho naplánování. Bez detailní rozvahy a HMG projektu se vždy vystavujeme reálnému riziku, ať už by se mělo jednat o totální kolaps, výrazné navýšení nákladů na projekt v průběhu realizace, či nesplnění zadaného termínu – vždy se jedná o neúspěch. Za drtivou většinu těchto neúspěchů může podcenění přípravy projektu před jeho samotným zahájením.

 

Nabízíme komplexní služby při zavádění nového produktu či zavádění rozšířené výroby v podobě instalace nové výrobní technologie či celé linky.

Jedná se o specifikaci výrobku, vývoj prototypu, výrobu prototypu, certifikaci produktu, optimalizaci konstrukce pro sériovou výrobu, zavedení sériové výroby.

Po celou dobu realizace projektu jste pravidelně informováni o aktuálním stavu, případně máte možnost rozhodnout o změně.

 

V tomto oboru se zabýváme:

 

 • projektovým managementem
   • naplánujeme váš projekt
   • dohlédneme na jeho hladký průběh

 

 

 • návrhy pracovišť a jejich vybaveností (ve 2D, nebo ve 3D)
   • stanovení požadavků na druh práce a výkonnost pracoviště
   • návrh variant pracoviště
   • ekonomické zhodnocení variant
   • layout a soupiska zařízení zvolené varianty
   • konstrukční řešení pracoviště
   • realizace

 

 

 • zhotovení layoutu stávající výroby (ve 2D, nebo ve 3D)
   • optimalizace rozmístění strojů
   • návrh ergonomického toku materiálu výroby