Naše stránky se stále upravují. Některé animace se nemusejí shodovat s textem.
  • Vaše jméno (povinné)

    Váš e-mail (povinné)

    Předmět

    Zpráva

O nás

DAVID SÝKORA
David Sýkora absolvoval ČVUT v Praze, Strojní fakultu v oboru Výrobní stroje a zařízení, kde se věnoval postgraduálnímu studiu, jehož součástí byla aktivní spolupráce na školních projektech. Pracoval na studii optimalizace konstrukce stávající výrobní linky a optimalizace konstrukce kontejnerů na recyklovaný odpad. Dále pak na návrzích konceptů strojů a detailních konstrukčních řešení. Několik let během svého studia pracoval jako vývojový konstruktér pro českého výrobce balicích strojů, kde se podílel na vývoji nového vysokorychlostního stroje pro plnění kartonů. Ve své dosavadní praxi mimo školní půdu pracoval jako konstruktér ve velké české strojírenské firmě, kde se zabýval konstrukcí a projekcí mobilních a stacionárních zásobníků zemního plynu. Dále pracoval několik let ve farmaceutickém průmyslu jako projektový manager pro instalaci výrobních strojů a balicích linek v nově postaveném závodě. Poté vedl několik let oddělení provozní údržby. Aktivně pracuje v CAD programu Solid Edge ST6.

ZDENĚK MARŠÁN
Zdeněk Maršán absolvoval ČVUT v Praze, Strojní fakultu v oboru Výrobní stroje a zařízení, kde se věnoval postgraduálnímu studiu, jehož součástí byla aktivní spolupráce na školních projektech. Pracoval na návrzích koncepcí strojů, detailních konstrukčních řešeních i na layoutech rozmístění strojů ve výrobních podnicích včetně výpočtů úspor zaváděním nejnovějších technologií. Ve své dosavadní praxi mimo školní půdu se podílel na projektech normování montážních prací, kapacitních návrhů skladů a logistiky výrobních podniků. Zdeněk dále působí jako asistent znalce v oboru oceňování strojů, automobilů a movitého majetku. Aktivně pracuje v CAD programu Solid Edge ST6.
 
SMAPRO design je společnost, která nabízí služby konstrukční kanceláře i pro zákazníky mimo strojírenský průmysl. Náš tým kreativních konstruktérů, který se nachází v kancelářích v Praze a Ostravě, se zaměřuje zejména na realizaci projektů strojních zařízení na klíč. Specializujeme se na techniku pro farmaceutický, potravinářský a lehký průmysl, přípravky, jednoúčelové stroje pro výrobní podniky aj.
SMAPRO design je vám k dispozici také při řešení problémů týkajících se i jiných oblastí, které jsou spjaty s realizací samotných projektů, nebo úprav technické dokumentace.
SMAPRO design je firma se zkušenostmi od malých projektů typu konstrukce přípravků až po realizaci návrhů automatických linek lehkého průmyslu. Pracujeme s efektivními a moderními metodami konstruování a řízení projektů. Vžijeme se do vize zákazníka, pracujeme s ní a dovedeme ji do konečné realizace. Stěžejním směrem našeho podnikání je vývoj, konstrukce a výroba strojního zařízení na klíč podle vašich představ včetně zajištění potřebných certifikátů a prohlášení o shodě. Pro výrobní podniky a strojírenské firmy zajišťujeme služby vlastní konstrukční kanceláře a engineering.
 
V naší několikaleté praxi jsme nabyli zkušenosti s řízením projektů a realizací výroby, proto nabízíme i tyto služby. Okrajovou záležitostí portfolia námi nabízených služeb je úprava dokumentů a tvorba výpočtových souborů v programové sadě MS Office.

smapro-designo nás: SMAPRO-design je společnost, která nabízí služby konstrukční kanceláře i pro zákazníky mimo strojírenský průmysl. Náš tým kreativních konstruktérů, který se nachází v kancelářích v Praze a Ostravě, se zaměřuje zejména na realizaci projektů strojních zařízení na klíč. Specializujeme se na techniku pro farmaceutický, potravinářský a lehký průmysl, přípravky, jednoúčelové stroje pro výrobní podniky aj. Naše společnost je vám k dispozici také při řešení problémů týkajících se i jiných oblastí, které jsou spjaty s realizací samotných projektů, nebo úprav technické dokumentace.

Jsme inovativní firma se zkušenostmi od malých projektů typu konstrukce přípravků až po realizaci návrhů automatických linek lehkého průmyslu. Pracujeme s efektivními a moderními metodami konstruování a řízení projektů. Vžijeme se do vize zákazníka, pracujeme s ní a dovedeme ji do konečné realizace. Stěžejním směrem našeho podnikání je vývoj, konstrukce a výroba strojního zařízení na klíč podle vašich představ včetně zajištění potřebných certifikátů a prohlášení o shodě. Pro výrobní podniky a strojírenské firmy zajišťujeme služby vlastní konstrukční kanceláře a engineering.

smapro-designo nás: SMAPRO-design je společnost, která nabízí služby konstrukční kanceláře i pro zákazníky mimo strojírenský průmysl. Náš tým kreativních konstruktérů, který se nachází v kancelářích v Praze a Ostravě, se zaměřuje zejména na realizaci projektů strojních zařízení na klíč. Specializujeme se na techniku pro farmaceutický, potravinářský a lehký průmysl, přípravky, jednoúčelové stroje pro výrobní podniky aj. Naše společnost je vám k dispozici také při řešení problémů týkajících se i jiných oblastí, které jsou spjaty s realizací samotných projektů, nebo úprav technické dokumentace.

Jsme inovativní firma se zkušenostmi od malých projektů typu konstrukce přípravků až po realizaci návrhů automatických linek lehkého průmyslu. Pracujeme s efektivními a moderními metodami konstruování a řízení projektů. Vžijeme se do vize zákazníka, pracujeme s ní a dovedeme ji do konečné realizace. Stěžejním směrem našeho podnikání je vývoj, konstrukce a výroba strojního zařízení na klíč podle vašich představ včetně zajištění potřebných certifikátů a prohlášení o shodě. Pro výrobní podniky a strojírenské firmy zajišťujeme služby vlastní konstrukční kanceláře a engineering.

smapro-designo nás: SMAPRO-design je společnost, která nabízí služby konstrukční kanceláře i pro zákazníky mimo strojírenský průmysl. Náš tým kreativních konstruktérů, který se nachází v kancelářích v Praze a Ostravě, se zaměřuje zejména na realizaci projektů strojních zařízení na klíč. Specializujeme se na techniku pro farmaceutický, potravinářský a lehký průmysl, přípravky, jednoúčelové stroje pro výrobní podniky aj. Naše společnost je vám k dispozici také při řešení problémů týkajících se i jiných oblastí, které jsou spjaty s realizací samotných projektů, nebo úprav technické dokumentace.

Jsme inovativní firma se zkušenostmi od malých projektů typu konstrukce přípravků až po realizaci návrhů automatických linek lehkého průmyslu. Pracujeme s efektivními a moderními metodami konstruování a řízení projektů. Vžijeme se do vize zákazníka, pracujeme s ní a dovedeme ji do konečné realizace. Stěžejním směrem našeho podnikání je vývoj, konstrukce a výroba strojního zařízení na klíč podle vašich představ včetně zajištění potřebných certifikátů a prohlášení o shodě. Pro výrobní podniky a strojírenské firmy zajišťujeme služby vlastní konstrukční kanceláře a engineering.