Naše stránky se stále upravují. Některé animace se nemusejí shodovat s textem.
 • Vaše jméno (povinné)

  Váš e-mail (povinné)

  Předmět

  Zpráva

Konstrukční činnost

Pokud máte zájem pouze o vypracování 3D modelů, výkresů a technické dokumentace, pracujeme v programu Solid Edge ST6, který je vhodný pro konstruování jednoúčelových strojů a zařízení pro veškerý průmysl.
V případě, že se u Vašeho stávajícího zařízení či stroje objevily konstrukční nedostatky, nebo již nedostačuje současným potřebám, optimalizujeme toto zařízení, nebo jeho konstrukční celky tak, aby splňovalo kladené vyšší nároky. Myslíme tím úpravy stávající technické dokumentace pro pokračování výroby, nebo fyzické úpravy stávající konstrukce od návrhu přes výrobu po montáž. I v tomto případě budou vytvořeny koncepční varianty optimalizace, ze kterých si zvolíte takovou, která bude nejlépe vystihovat vaše technické a finanční představy.
V případě, že disponujete vlastními výrobními kapacitami a potřebujete v rámci jednorázového projektu navýšit konstrukční kapacity, nabízíme vám naše služby. Buď vytvoříme projekční skupinu pod vlastním vedením, která bude pracovat na jednotlivých konstrukčních celcích, nebo budou naši konstruktéři pracovat přímo pro vás.
V rámci naší konstrukční činnosti nabízíme převod vaší stávající výkresové dokumentace v papírové, nebo digitální (2D) formě do formátu 3D pro potřeby výroby, nebo vizualizace.
 

V oblasti konstrukce nabízíme

Konstrukci ve 3D, nebo ve 2D CAD programech – aplikujeme moderní metody 3D konstruování se zaměřením na
• ocelové konstrukce (rámy, kontejnery, příhradové konstrukce, atd.)
• JÚS (jednoúčelové stroje)
• automatizaci
• procesní techniku (potrubní systémy, zásobníkové tanky, WIP systémy, plnicí /dávkovací stanice, atd.)
• přípravky
• formy
 
Optimalizaci stávajícího technického řešení
• posouzení možností stávajícího technického řešení
• návrh variant optimalizace
• ekonomické zhodnocení variant optimalizace
• konstrukční řešení zvolené varianty
 
Převod stávající 2D technické dokumentace do 3D modelů pro potřeby pozdějších 3D vizualizací, úprav a optimalizací
Během dosavadní praxe jsme řešili úkoly týkající se konstrukce výrobních strojů a zařízení s aplikací v různých průmyslových oblastech. Pracovali jsme v programech AutoCad, Autodesk Inventor, Solid Works, ProEngineer Wf2 a Catia V5. Pro vlastní konstrukce používáme program Solid Edge ST6.

Konstrukční činnost:

 

Pokud máte zájem pouze o vypracování 3D modelů, výkresů a technické dokumentace, pracujeme v programu Solid Edge ST6, který je vhodný pro konstruování jednoúčelových strojů a zařízení pro veškerý průmysl.

 

V případě, že se u Vašeho stávajícího zařízení či stroje objevily konstrukční nedostatky, nebo již nedostačuje současným potřebám, optimalizujeme toto zařízení, nebo jeho konstrukční celky tak, aby splňovalo kladené vyšší nároky. Myslíme tím úpravy stávající technické dokumentace pro pokračování výroby, nebo fyzické úpravy stávající konstrukce od návrhu přes výrobu po montáž. I v tomto případě budou vytvořeny koncepční varianty optimalizace, ze kterých si zvolíte takovou, která bude nejlépe vystihovat vaše technické a finanční představy.

 

V případě, že disponujete vlastními výrobními kapacitami a potřebujete v rámci jednorázového projektu navýšit konstrukční kapacity, nabízíme vám naše služby. Buď vytvoříme projekční skupinu pod vlastním vedením, která bude pracovat na jednotlivých konstrukčních celcích, nebo budou naši konstruktéři pracovat přímo pro vás.V rámci naší konstrukční činnosti nabízíme převod vaší stávající výkresové dokumentace v papírové, nebo digitální (2D) formě do formátu 3D pro potřeby výroby, nebo vizualizace.V oblasti konstrukce nabízíme:

konstrukci ve 3D, nebo ve 2D CAD programech – aplikujeme moderní metody 3D konstruování se zaměřením na:

   • JÚS (jednoúčelové stroje)
   • ocelové konstrukce (rámy, kontejnery, příhradové konstrukce, atd.)
   • procesní techniku (potrubní systémy, zásobníkové tanky, WIP systémy, plnicí /dávkovací stanice, atd.)
   • automatizaci
   • přípravky
   • formy

optimalizaci stávajícího technického řešení

   • posouzení možností stávajícího technického řešení
   • návrh variant optimalizace
   • ekonomické zhodnocení variant optimalizace
   • konstrukční řešení zvolené varianty

převod stávající 2D technické dokumentace do 3D modelů pro potřeby pozdějších 3D vizualizací, úprav a optimalizací

Během dosavadní praxe jsme řešili úkoly týkající se konstrukce výrobních strojů a zařízení s aplikací v různých průmyslových oblastech. Pracovali jsme v programech AutoCad, Autodesk Inventor, Solid Works, ProEngineer Wf2 a Catia V5. Pro vlastní konstrukce používáme program Solid Edge ST6.